E-shop
Scroll to Top

UKÁŽKA INŠTALÁCIE HEVOLTA NANOCLOTH

UKÁŽKA INŠTALÁCIE HEVOLTA NANOCLOTH

Pokladanie vykurovacej technológie Hevolta NanoCloth v obývacom a v kuchynskom priestore. 

Pokládku Hevolta NanoCloth je schopný zrealizovať profesionálny tím technikov. 

INŠTALÁCIA HEVOLTA NANOCLOTH I.

Príprava pracoviska

Podlahu zbavíme dôkladne všetkých nečistôt. Pred uložením fólie musí byť dokonale suchá a zbavená prachu.

INŠTALÁCIA HEVOLTA NANOCLOTH II.

Rozloženie reflexnéj fólie

Rozprestrieme reflexnú fóliu po celej miesnosti a uložíme na podkladovú časť. Následne zafixujeme páskou FixTape.

 

INŠTALÁCIA HEVOLTA NANOCLOTH III.

Inštalácia NanoCloth

Vyrolujeme NanoCloth – pokladá sa grafickou časťou nahor. Upravíme poziciu tak, aby ste dosiahli najoptimálnejšie pokrytie podlahy a čiastočne ju zafixujeme páskou FixTape, aby sme zabránili jej posunutiu. Nešliapeme po vykurovacej rohoži.

INŠTALÁCIA HEVOLTA NANOCLOTH IV.

Pripojenie káblov, izolácia a inštalácia podlahového senzoru

Najspoľahlivejší spôsob pripojenia je pripojenie spájkovaním.

V druhom kroku zaizolujeme miesta pripojenia káblov nalepením Hevolta ButylTape na obidve strany vykurovacej rohože NanoCloth.

Následne umiestnime senzor doprostred uhlíkových pásov – vyrežeme do podkladu otvor o veľkosti 4 x 4 cm, ak treba vysekáme niekoľko mm do podlahy pre senzor, otvor prelepíme páskou. 

INŠTALÁCIA HEVOLTA NANOCLOTH V.

Prekrytie uzemňovacou izoláciou.

NanoCloth zakryjeme polyetylénovou uzemňovacou fóliou a všetky spoje prelepíme dôkladne páskou FixTape. Uzemňovací polypropylén pripojíme lisovacími svorkami k predpríprave uzemnenia elektrického prúdu.

INŠTALÁCIA HEVOLTA NANOCLOTH VI.

Príprava pre termostat a kontrola

Inštalačnú krabicu pre termostat umiestnime do steny vo výške 1,5 m. 

Skontrolujeme správnosť a kvalitu zapojenia zmeraním odporu a porovnaním nameranej hodnoty s vypočítanou ohmovou hodnotou. Všetky namerané hodnoty zdokumentujeme a zaznačíme do inštalačného protokolu Hevolta.

POZRITE SI KOMPLETNÚ GALÉRIU POKLÁDKY

VYSKÚŠAJTE SI TECHNOLÓGIU HEVOLTA

Radi vás privítame v našom showroome v Bratislave.

Môžete si prísť prezrieť produkty, ich vyhotovenie, spracovanie, využitie či presvedčiť sa na vlastné oči o kvalite produktov Hevolta.

Scroll to Top